uniaswiatlowodowa.pl

Blog tematyczny o światłowodzie, Internecie, telewizji, technologii i sprzęcie.

Technologie

Czym jest Orange POPC? Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Czym jest Orange POPC? Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W celu wyeliminowania terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu, Orange Polska wraz z innymi operatorami telekomunikacyjnymi realizowała Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Ten projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, miał na celu budowę szerokopasmowej sieci do punktów adresowych, zwanych „białymi plamami”, które są pozbawione dostępu do internetu. Dzięki POPC, Orange Polska przyczyniła się do zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu na obszarach słabo zaludnionych i mało atrakcyjnych biznesowo.

W artykule:

  1. Czym jest Orange POPC?
  2. Projekty inwestycyjne
  3. Inwestycje Orange Polska w ramach POPC
  4. Korzyści z POPC

Czym jest Orange POPC?

Głównym celem Orange POPC jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu. Program ten skupiał się na finansowaniu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, która zapewnia dostęp do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na terenach słabo zaludnionych i oddalonych od dużych aglomeracji. Dzięki temu mieszkańcy małych miejscowości, gdzie dominują budynki jednorodzinne, mają równy dostęp do rozwoju cyfrowego w zakresie komunikacji, informacji oraz usług e-administracji, e-medycyny i e-edukacji. POPC miał na celu zmniejszenie różnic w dostępie do internetu i umożliwienie wszystkim obywatelom korzystania z jego korzyści.

Projekty inwestycyjne

W ramach POPC, operatorzy telekomunikacyjni przedstawiali konkretne propozycje projektów inwestycyjnych, wskazując punkty adresowe, które zostaną objęte zasięgiem sieci szerokopasmowej. W ramach konkursu określana była minimalna liczba punktów, które należy objąć zasięgiem, oraz maksymalna wartość dofinansowania. Operatorzy mogli dokonywać wymiany punktów adresowych na etapie projektowania i realizacji, jednak musieli się ograniczać do listy adresowej opublikowanej przez CPPC. Warto zauważyć, że Orange Polska realizuje swoje projekty na zamkniętym zakresie, co oznacza minimalne zmiany adresowe i koncentrację na punktach z listy.

Inwestycje Orange Polska w ramach POPC

Orange Polska, jako największy telekomunikacyjny inwestor w Polsce, od lat angażuje się w rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach POPC, Orange Polska zrealizował lub nadal realizuje inwestycje w województwach mazowieckim, zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Łączna długość wybudowanej przez Orange sieci światłowodowej wynosi ponad 25 tysięcy kilometrów, co pozwoliłoby na siedmiokrotne okrążenie Polski. W trakcie inwestycji operator uwzględnia także potrzeby miejscowości, gdzie sieć światłowodowa obejmuje niemal wszystkie adresy, jak małopolska Ochotnica Górna, gdzie zasięg sieci wynosi aż 97%.

Korzyści z POPC

Dzięki Orange POPC, wiele miejscowości w Polsce, zwłaszcza te słabo zaludnione, zyskało dostęp do szybkiego internetu. To pozwoliło mieszkańcom na korzystanie z szerokiej gamy usług cyfrowych, takich jak zdalna praca, e-administracja, e-medycyna czy e-edukacja. Również dla biznesu, dostęp do szybkiego internetu jest niezwykle ważny, umożliwiając prowadzenie działalności online i rozwój gospodarczy. POPC przyczynia się do zmniejszenia różnic w dostępie do internetu, eliminując terytorialne białe plamy i zapewniając wszystkim obywatelom równe szanse na korzystanie z cyfrowych możliwości.

Podsumowanie

Czym jest Orange POPC? To innowacyjny program, który ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu na terenach słabo zaludnionych i oddalonych od dużych aglomeracji. Dzięki inwestycjom Orange Polska, wiele miejscowości w Polsce zyskało dostęp do szerokopasmowej sieci światłowodowej, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z cyfrowych możliwości. POPC przyczynia się do zmniejszenia różnic w dostępie do internetu i umożliwia rozwój zarówno społeczności lokalnych, jak i biznesu. Orange Polska, jako lider telekomunikacji w Polsce, kontynuuje inwestycje w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, dążąc do zapewnienia wszystkim obywatelom równej szansy na korzystanie z szerokopasmowego internetu.

Udostępnij