Zaloguj się do Unii Światłowodowej

Włącz nowoczesny Internet

Orange Polska realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Inwestycje obejmują swoim zasięgiem 18 (z 79) obszarów (NUTS)/projektów, 530 gmin i 3752 szkoły w Polsce.

Celem Unii Światłowodowej jest nawiązanie współpracy z lokalnymi samorządami w celu optymalizacji procesu realizacji inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie białych plam województwa. Gminy mogą przystąpić do Unii Światłowodowej na zasadach pełnej dobrowolności i po zaakceptowaniu treści Porozumienia.

W gminach prowadzone są działania komunikacyjne – dotarcie do mieszkańców z informacją o realizowanej inwestycji oraz badanie popytu wśród mieszkańców dotyczące zainteresowania szerokopasmowym dostępem do Internetu, które pozwoli zaplanować budowę sieci bezpośrednio do domów osób objętych projektem POPC.

Dostęp do światłowodu uzyska 363 600 gospodarstw domowych w 878 miejscowościach.

Korzyści z członkostwa w Unii Światłowodowej

 • Współpraca

  ważnym elementem współpracy są terminy wydawania zgód i pozwoleń oraz stosowane opłaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury w drogach i działkach gminnych

 • Bezpośredni kontakt

  z Orange i pozyskiwanie szczegółowych informacji o postępach prac inwestycyjnych, co umożliwi komunikację z mieszkańcami

 • Promocja Gminy

  jako lokalizacji przyjaznej inwestorom

 • Wprowadzenie

  publicznych e-usług i nowoczesnych rozwiązań (Smart City)

Realizacja inwestycji będzie miała także bezpośrednie przełożenie na budowę kompetencji cyfrowych lokalnych społeczności i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Te gminy, które jako pierwsze zapewnią swoim mieszkańcom dostęp do technologii przyszłości, mogą liczyć na szybszy rozwój i odniesienie korzyści ze światowej rewolucji informacyjnej.