Zachodniopomorskie wstępuje do Unii Światłowodowej

Włącz nowoczesny Internet w swojej Gminie

Łącze światłowodowe to przyszłość internetu, która może zawitać do Twojej gminy już dziś. Dzięki projektowi Unii Światłowodowej po sieci w Zachodniopomorskim będzie można surfować z zawrotną – największą w Polsce – prędkością 600 Mb/s.

Zachodniopomorska Unia Światłowodowa jest wspólnym projektem Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Orange Polska. Członkami Zachodniopomorskiej Unii Światłowodowej mogą zostać wszystkie Jednostki Samorządu terytorialnego województwa, gdzie jest realizowany projekt POPC.

Patronat honorowy nad projektem pełni Marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Celem Unii jest bliska współpraca pomiędzy Orange, jednostkami samorządowymi, lokalnymi społecznościami i liderami w zakresie planowania i realizacji inwestycji w rozwój infrastruktury światłowodowej – w szczególności na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie koszt dotarcia do poszczególnych domostw jest wysoki.

Model Unii z powodzeniem sprawdził się już w innych województwach Polski i przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, jak i lokalnym przedsiębiorstwom i samorządom.

Korzyści z członkostwa w Unii Światłowodowej

 • Wpływ na harmonogram inwestycji

  Sieć światłowodowa powstanie w pierwszej kolejności w gminach, w których zainteresowanie szybkim Internetem wśród mieszkańców będzie największe.

 • Koordynacja planów inwestycyjnych

  Budowa sieci może być połączona z innymi inwestycjami planowanymi przez władze gminy.

 • Promocja Gminy

  Członkostwo w Unii Światłowodowej to znak, że władze rozumieją korelację pomiędzy dostępem do nowych technologii a potencjałem gospodarczym gminy.

 • Wsparcie cyfryzacji

  Światłowód umożliwia szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak na przykład Smart City. Orange Polska deklaruje eksperckie wsparcie dla gmin zainteresowanych rozwojem e-usług dla lokalnej społeczności.

Wypełnioną deklarację prześlij na adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa