Zaloguj się do Pomorskiej Unii Światłowodowej

Włącz nowoczesny Internet

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Związek Gmin Pomorskich oraz Orange Polska zapraszają reprezentowane przez Państwa gminy do udziału w Pomorskiej Unii Światłowodowej. Celem projektu jest budowa sieci światłowodowej w całym województwie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego

Światłowód oznacza dostęp do szybkiego Internetu na długie lata. Łącza oparte na tej technologii dają bowiem praktycznie nieograniczoną prędkość przesyłu danych. Dziś jest to nawet 300 Mb/s, a w przyszłości może być o wiele, wiele więcej – i to bez konieczności wymiany infrastruktury. To oznacza, że gminy, w których zostanie położony światłowód, na stałe wkroczą do cyfrowej awangardy.

Światłowód jest budowany przez Orange Polska przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wkład władz gmin polega na komunikacji korzyści z cyfryzacji oraz wsparciu w pozyskiwaniu deklaracji mieszkańców zainteresowania szybkim Internetem.

Korzyści z członkostwa w Unii Światłowodowej

 • Wpływ na harmonogram inwestycji

  Sieć światłowodowa powstanie w pierwszej kolejności w gminach, w których zainteresowanie szybkim Internetem wśród mieszkańców będzie największe.

 • Koordynacja planów inwestycyjnych

  Budowa sieci może być połączona z innymi inwestycjami planowanymi przez władze gminy.

 • Promocja Gminy

  Członkostwo w Unii Światłowodowej to znak, że władze rozumieją korelację pomiędzy dostępem do nowych technologii a potencjałem gospodarczym gminy.

 • Wsparcie cyfryzacji

  Światłowód umożliwia szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak na przykład Smart City. Orange Polska deklaruje eksperckie wsparcie dla gmin zainteresowanych rozwojem e-usług dla lokalnej społeczności.

Wypełnioną deklarację prześlij na adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa