Zaloguj się do Mazowieckiej Unii Światłowodowej

Włącz nowoczesny Internet

Orange Polska zaprasza reprezentowane przez Państwa gminy do udziału w Mazowieckiej Unii Światłowodowej, która została zawiązana 15 marca przez: gminę Podkowa Leśna, gminę miejską Mińsk Mazowiecki, gminę Piaseczno, gminę Nieporęt oraz Orange Polska.

Celem projektu jest budowa na terenie województwa mazowieckiego inwestycji światłowodowych z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zasięg inwestycji obejmie wskazane przez UKE tereny, pozbawione obecnie możliwości korzystania z Internetu o przepustowości 30 Mb/s (tzw. białe plamy na mapie dostępu do szerokiego pasma). Są one zdefiniowane poprzez punkty adresowe (gospodarstwa domowe) w 663 miejscowościach oraz w 540 jednostkach oświatowych.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji, a następnie realizację prac budowlanych i instalacyjnych we wskazanych 63 tys. punktach adresowych.

W ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których znajdują się budynki mieszkalne (zabudowa jednorodzinna). Jeżeli mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – wyrażą zainteresowanie doprowadzeniem światłowodu do budynku, po zakończeniu inwestycji POPC Orange wykona przyłącza na własny koszt.

W przypadku budynków wielorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych wymagana jest zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).

Nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że wspólne działania komunikacyjne prowadzone przez Orange i Samorząd ułatwiają sprawne pozyskanie informacji o zainteresowaniu mieszkańców doprowadzeniem światłowodu i umożliwiają analizę wykonalności inwestycji przez Orange.

Współpraca lokalnych władz i społeczności z Orange na etapie komunikacji, pozyskiwania deklaracji mieszkańców, a następnie realizacji inwestycji jest bardzo ważnym założeniem modelu funkcjonowania Mazowieckiej Unii Światłowodowej.

Światłowód oznacza bowiem dostęp do szybkiego Internetu na długie lata. Łącza oparte na tej technologii dają bowiem praktycznie nieograniczoną prędkość przesyłu danych. Dziś jest to nawet 100 Mb/s, a w przyszłości może być o wiele, wiele więcej – i to bez konieczności wymiany infrastruktury. To oznacza, że gminy, w których zostanie położony światłowód, na stałe wkroczą do cyfrowej awangardy.

Korzyści z członkostwa w Unii Światłowodowej

 • Wpływ na harmonogram inwestycji

  Sieć światłowodowa powstanie w pierwszej kolejności w gminach, w których zainteresowanie szybkim Internetem wśród mieszkańców będzie największe.

 • Koordynacja planów inwestycyjnych

  Budowa sieci może być połączona z innymi inwestycjami planowanymi przez władze gminy.

 • Promocja Gminy

  Członkostwo w Unii Światłowodowej to znak, że władze rozumieją korelację pomiędzy dostępem do nowych technologii a potencjałem gospodarczym gminy.

 • Wsparcie cyfryzacji

  Światłowód umożliwia szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak na przykład Smart City. Orange Polska deklaruje eksperckie wsparcie dla gmin zainteresowanych rozwojem e-usług dla lokalnej społeczności.

Wypełnioną deklarację prześlij na adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa