Zaloguj się do Małopolskiej Unii Światłowodowej

Włącz nowoczesny Internet w swojej gminie

Orange Polska zaprasza reprezentowane przez Państwa gminy do udziału w Małopolskiej Unii Światłowodowej, która zawiązała się 25 lipca 2018 roku To już kolejna lokalna inkarnacja wspólnego projektu Orange Polska i samorządu terytorialnego mająca na celu rozwój infrastruktury światłowodowej.

Model Unii Światłowodowej sprawdził się już w innych regionach Polski i jesteśmy przekonani, że przyniesie wymierne korzyści również i mieszkańcom Państwa gmin. Celem projektu jest budowa na terenie województwa małopolskiego inwestycji światłowodowych z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Unia jest platformą bliskiej współpracy pomiędzy Orange, jednostkami samorządowymi, lokalnymi społecznościami i liderami w zakresie planowania i realizacji inwestycji.

Korzyści z członkostwa w Unii Światłowodowej

 • Wpływ na harmonogram inwestycji

  Sieć światłowodowa powstanie w pierwszej kolejności w gminach, w których zainteresowanie szybkim Internetem wśród mieszkańców będzie największe.

 • Koordynacja planów inwestycyjnych

  Budowa sieci może być połączona z innymi inwestycjami planowanymi przez władze gminy.

 • Promocja Gminy

  Członkostwo w Unii Światłowodowej to znak, że władze rozumieją korelację pomiędzy dostępem do nowych technologii a potencjałem gospodarczym gminy.

 • Wsparcie cyfryzacji

  Światłowód umożliwia szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak na przykład Smart City. Orange Polska deklaruje eksperckie wsparcie dla gmin zainteresowanych rozwojem e-usług dla lokalnej społeczności.

Wypełnioną deklarację prześlij na adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa