Zaloguj się do Lubuskiej Unii Światłowodowej

Włącz nowoczesny Internet

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Orange Polska zapraszają reprezentowane przez Państwa gminy do udziału w Lubuskiej Unii Światłowodowej.

Celem Lubuskiej Unii Światłowodowej jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie białych plam województwa. Rozwój infrastruktury jest zadaniem w interesie publicznym, którego realizacja w ścisłej współpracy inwestującego operatora z lokalnymi władzami, liderami i społecznościami zwiększa szanse odniesienia wspólnego sukcesu. Współpraca ta jest szczególnie istotna w przypadku inwestycji na obszarach o rozproszonej zabudowie, które charakteryzują się wysokimi jednostkowymi kosztami dotarcia do poszczególnych domostw.

Orange Polska, jeden z Liderów Porozumienia, przygotowuje się obecnie do realizacji szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego, współfnansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Inwestycje obejmą swoim zasięgiem 82 gminy województwa lubuskiego.

Światłowód zostanie doprowadzony do ponad 53 tysięcy gospodarstw domowych oraz 418 szkół. Realizacja inwestycji stanowi krok w stronę świata cyfrowych możliwości! Światłowód pozwala na praktycznie nieograniczoną prędkość przesyłu danych. Dziś jest to 600 Mb/s, a w przyszłości – bez konieczności wymiany instalacji – może to być o wiele, wiele więcej…

Zobacz list intencyjny

Korzyści z członkostwa w Unii Światłowodowej

 • Współpraca

  przy uszczegółowieniu założeń projektu inwestycyjnego w taki sposób, żeby realizowana sieć światłowodowa w pełni zaspokoiła stwierdzone potrzeby mieszkańców i jednostek publicznych dotyczące dostępu do superszybkiego Internetu

 • Bezpośredni kontakt

  z Orange i pozyskiwania szczegółowych informacji o postępach prac inwestycyjnych, co umożliwi komunikację z mieszkańcami

 • Promocja Gminy

  jako lokalizacji przyjaznej inwestorom

 • Wprowadzenie

  publicznych e-usług i nowoczesnych rozwiązań (Smart City)