uniaswiatlowodowa.pl

Blog tematyczny o światłowodzie, Internecie, telewizji, technologii i sprzęcie.

Internet

Kiedy powstał internet?

Kiedy powstał internet?

Internet – jedno z najważniejszych odkryć XX wieku, które zrewolucjonizowało nasze codzienne życie, wpłynęło na rozwój nauki, kultury i biznesu. Ale kiedy dokładnie powstał i co przyczyniło się do jego rozwoju? Zapraszam na podróż przez czas, w trakcie której poznasz historię Internetu, począwszy od jego zarania, aż po jego globalizację i wpływ, jaki ma na nasze codzienne życie.

Początki Internetu

Początki Internetu sięgają lat 60. XX wieku. Właściwie nie można mówić o jednym konkretnym momencie, który zapoczątkował Internet. Jego powstanie to proces, który zaczął się, gdy naukowcy wojskowi zaczęli szukać sposobów na utrzymanie komunikacji w przypadku ataku nuklearnego. Pierwszym ważnym krokiem był projekt ARPANET, zainicjowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w 1969 roku. Arpanet był protoplastą dzisiejszego Internetu, umożliwił zdalne logowanie się do innych komputerów i przenoszenie plików.

Role kluczowych instytucji w powstaniu Internetu

Nie można jednoznacznie wskazać jednej instytucji, która jest „matką” Internetu. Powstanie sieci WWW to efekt wieloletniej pracy wielu naukowców i instytucji na całym świecie. Zasłużyć się one mogą do miana pionierów tej technologii:

  • DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych) – odpowiadała za prowadzenie projektu ARPANET.
  • National Science Foundation (Narodowa Fundacja Nauki) – jej projekt NSFNET z 1986 roku stał się kręgosłupem dla nowo powstającej sieci, łącząc ośrodki naukowe w całych Stanach Zjednoczonych.
  • Centrum Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) – w 1989 roku naukowiec Tim Berners-Lee zasugerował, że globalna sieć hiperłącz mogłaby przyspieszyć komunikację naukową. Efektem tych prac było utworzenie w 1990 roku pierwszego serwera www.

Przełomowe momenty w historii Internetu

Choć powstanie Internetu to proces, to można wskazać pewne momenty, które były zwrotnymi punktami w jego historii:

  • 1969 r. – pierwsza transmisja danych w projekcie ARPANET.
  • 1971 r. – powstanie protokołu SMTP, który umożliwił rozpowszechnienie poczty elektronicznej.
  • 1974 r. – ustanowienie protokołu TCP/IP, który stał się podstawą dla Internetu.
  • 1983 r. – ARPANET oficjalnie przełącza się na protokół TCP/IP, co jest uznawane za narodziny Internetu.
  • 1989 r. – Tim Berners-Lee w CERN-ie tworzy pierwszy serwer WWW.

Protokół TCP/IP, czyli Transmission Control Protocol/Internet Protocol, posłużył do podziału informacji na paczki, które były następnie wysyłane przez sieć do odbiorcy. Ten protokół pozwolił na łatwe łączenie różnych sieci i stał się podstawą dla współczesnego Internetu.

Rozwój i globalizacja Internetu

Początkowo Internet był wykorzystywany głównie przez naukowców i wojsko, ale z czasem zaczęto dostrzegać jego potencjał komercyjny. Kluczowym momentem był rok 1995, kiedy to rząd USA zdecydował o komercjalizacji Internetu. Od tego momentu sieć zaczęła szybko się rozprzestrzeniać, a dostęp do niej zaczęło mieć coraz więcej osób.

Pod koniec lat 90. i na początku nowego stulecia, wraz z powstaniem firm takich jak Google, Amazon czy eBay, Internet zaczął zmieniać oblicze całego świata. Zaowocowało to między innymi powstaniem mediów społecznościowych, a w efekcie także nowych form komunikacji i szeroko rozumianego biznesu. Obecnie, na początku trzeciej dekady XXI wieku możemy zauważyć, że Internet jest już nieodłącznym elementem naszego codziennego życia – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Udostępnij