Gdański i Trójmiejski
Orange Światłowód w naszej gminie

Orange Polska zakończył realizację projektów z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W efekcie naszych inwestycji blisko 400 tys. gospodarstw domowych zostało objętych zasięgiem szerokopasmowego internetu.

Bardzo dziękujemy wszystkim Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które wspierały realizację inwestycji m. in. w ramach inicjatywy „Unii Światłowodowych” do których przystąpiło 211 Miast i Gmin. Takie działania Samorządów jak np. komunikacja celów i zakresu inwestycji w lokalnych społecznościach, pomoc w szybkim pozyskiwaniu niezbędnych zgód na realizację inwestycji czy przyspieszanie lokalnych uzgodnień z gestorami liniowych infrastruktur były znaczącym wkładem w sprawną realizację procesu inwestycyjnego.

Informacje na temat zakończonych Projektów POPC podsumowane są na stronie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa adresy objęte zasięgiem sieci światłowodowej znajdują się na stronie: https://www.hurt-orange.pl/punkty-dostepowe-popc/

Obecnie przygotowujemy się do dalszej rozbudowy infrastruktury światłowodowej w ramach kolejnych inicjatyw unijnych: Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.