Zaloguj się do Dolnośląskiej Unii Światłowodowej

Włącz nowoczesny Internet w swojej gminie

Orange Polska zaprasza reprezentowane przez Państwa gminy do udziału w Dolnośląskiej Unii Światłowodowej.Została ona zawiązana 3 października podczas konferencji z udziałem przedstawicieli Gmin z regionu, Urzędu Marszałkowskiego i Orange Polska.

Model Unii Światłowodowej sprawdził się już w innych regionach Polski i jesteśmy przekonani, że przyniesie wymierne korzyści również mieszkańcom województwa dolnośląskiego. Celem Unii jest bliska współpraca pomiędzy Orange, jednostkami samorządowymi, lokalnymi społecznościami i liderami w zakresie planowania i realizacji inwestycji w rozwój infrastruktury światłowodowej – w szczególności na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie koszt dotarcia do poszczególnych domostw jest wysoki.

Korzyści z członkostwa w Unii Światłowodowej

 • Wpływ na harmonogram inwestycji

  Sieć światłowodowa powstanie w pierwszej kolejności w gminach, w których zainteresowanie szybkim Internetem wśród mieszkańców będzie największe.

 • Koordynacja planów inwestycyjnych

  Budowa sieci może być połączona z innymi inwestycjami planowanymi przez władze gminy.

 • Promocja Gminy

  Członkostwo w Unii Światłowodowej to znak, że władze rozumieją korelację pomiędzy dostępem do nowych technologii a potencjałem gospodarczym gminy.

 • Wsparcie cyfryzacji

  Światłowód umożliwia szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak na przykład Smart City. Orange Polska deklaruje eksperckie wsparcie dla gmin zainteresowanych rozwojem e-usług dla lokalnej społeczności.

Wypełnioną deklarację prześlij na adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa